2017

Nieuws

Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewetgeving_20171102_JVG

03 Nov 2017

Transparantiekennisgeving door Dhr. Jan Van Geet

VGP NV heeft een op 2 november 2017 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat Little Rock SA, ingevolge de overdracht van 743.322 aandelen op 27 oktober 2017, nu nog 21,33% van de stemrechten van VGP NV bezit.

Little Rock SA, Jan Van Geet en Alsgard SA bezitten samen nu 34,30% van de stemrechten van VGP NV. Aldus werd de deelnemingsdrempel van 35% onderschreden.

De op 2 november 2017 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

 • Reden van de kennisgeving:
  Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

 • Kennisgeving door:
  Een moederonderneming of een controlerende persoon.

 • Kennisgevingsplichtige persoon:
  Little Rock SA, 25 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Luxemburg
  Jan Van Geet
  Alsgard SA, 25 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Luxemburg

 • Transactiedatum:
  27 oktober 2017.

 • Overschreden drempel:
  35%.

 • Noemer:
  18.583.050.

 • Details van de kennisgeving:
Vorige kennisgeving Na de transactie
Aantal stemrechten Aantal stemrechten % stemrechten
Little Rock SA 4.707.752 3.964.430 21,33% 
Jan Van Geet 0 0 0,00%
Alsgard SA 2.409.914 2.409.914 12,97% 
Totaal 7.117.666 6.374.344 34,30%

 

 • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:
  Little Rock SA (voorheen JVG Invest SA) en Alsgard SA worden beiden exclusief gecontroleerd door de heer Jan Van Geet.

Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewetgeving_BVM_20171102

03 Nov 2017

Transparantiekennisgeving door Dhr. Bart Van Malderen

VGP NV heeft een op 31 oktober 2017 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat (i) VM Invest NV, ingevolge de overdracht van 235.997 aandelen op 27 oktober 2017, nu nog 22,69% van de stemrechten van VGP NV bezit, en (ii) Bart Van Malderen, ingevolge de overdracht van 3.545.250 aandelen op 27 oktober 2017, nu rechtstreeks geen stemrechten meer bezit in VGP NV.

VM Invest NV, Bart Van Malderen en VGP MISV Comm. VA bezitten samen nu 27,69% van de stemrechten van VGP NV. Aldus werd de deelnemingsdrempel van 30% onderschreden.

De op 31 oktober 2017 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

 • Reden van de kennisgeving:
  Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

 • Kennisgeving door:
  Een moederonderneming of een controlerende persoon.

 • Kennisgevingsplichtige persoon:
  VM Invest NV, Spinnerijstraat 12, 9240 Zele
  Bart Van Malderen
  VGP MISV Comm. VA, Spinnerijstraat 12, 9240 Zele

 • Transactiedatum:
  27 oktober 2017.

 • Overschreden drempel:
  30%.

 • Noemer:
  18.583.050.

 • Details van de kennisgeving:

    Vorige kennisgeving Na de transactie
    Aantal stemrechten Aantal stemrechten % stemrechten
  VM Invest NV 4.451.668 4.215.671 22,69% 
  Bart Van Malderen 3.545.250 0 0,00%
  VGP MISV Comm. VA 929.153 929.153 5,00% 
  Totaal 8.926.071 5.144.824 27,69%


 • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:
  VM Invest NV wordt exclusief gecontroleerd door de heer Bart Van Malderen. De heer Bart van Malderen oefent als statutair zaakvoerder van VGP MISV Comm. VA ook de exclusieve controle uit over VGP MISV Comm. VA.

VGP presenteert een update over het derde kwartaal van 2017 tot nu, aangevuld met zakelijke hoogtepunten

27 Sep 2017

27 september 2017, Diegem (België) – Vandaag kondigde VGP NV (“VGP” of “de Groep”, Euronext Brussels ISIN BE0003878957) een update aan over het derde kwartaal van 2017 tot nu, aangevuld met zakelijke hoogtepunten.

Hoogtepunten van de trading update en zakelijke hoogtepunten

 • Nieuwe overeenkomsten ter waarde van €3,3 miljoen werden getekend, wat de vastgelegde geannualiseerde overeenkomsten van dit jaar verhogen tot €77,2 miljoen (+ 17,1 miljoen in vergelijking met 31 december 2017) met verschillende nieuwe overeenkomsten in de laatste fase van de onderhandelingen.
 • 328 246 m² grond werd aangekocht, een toevoeging van 159 208 m² aan het ontwikkelingspotentieel van verhuurbare oppervlakte.
 • 660 000 m² grond werd bevestigd, wat de totale grondbank onder optie verhoogt tot 1 300 000 m² met een ontwikkelingspotentieel van ongeveer 600 000 m² toekomstig verhuurbare ruimte.
 • De verkoop van het VGP Park Nehatu (Estland), dat een verhuurbare oppervlakte van 77 000 m² (5 gebouwen) en €4,2 miljoen vastgelegde geannualiseerde overeenkomsten vertegenwoordigd, werd voltooid. De netto-opbrengsten van de verkoop van ongeveer €34,5 miljoen zullen opnieuw worden gebruikt voor de verdere uitbreiding van de ontwikkelingsactiviteiten in de kernmarkten.
 • De ontwikkeling van 6 nieuwe projecten voor een toekomstige verhuurbare oppervlakte van 46 536 m² werd opgestart, wat de huidige gebouwen in aanbouw verhoogt tot een toekomstige verhuurbare oppervlakte van 563 198 m². Deze gebouwen in aanbouw, waarvan al 76% in optie is genomen, vertegenwoordigen een geschatte geannualiseerde huurinkomst van €26,9 miljoen (daarbij uitgaande van een volledige bezettingsgraad en op basis van de huidige marktvoorwaarden inzake verhuur).De voltooide gebouwen (eigen en van de joint venture) blijven 100% verhuurd.
More Information

Succesvolle afronding van de verkoop van VGP Park Nehatu (Estland)

15 Sep 2017

VGP heeft de verkoop van haar VGP Park Nehatu, gelegen in Tallinn (Estland) aan East Capital Baltic Property fund III, een fonds beheerd door East Capital, succesvol afgerond.

De transactie heeft betrekking op 5 moderne logistieke gebouwen die een totaal verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van meer dan 77.000 m². De netto-opbrengst van deze verkoop bedraagt circa € 34,5 miljoen.

Jan Van Geet, CEO van VGP, zegt hieromtrent: “We zijn zeer tevreden dat we deze transactie hebben kunnen afronden met East Capital waardoor onze huurders in goede handen terecht komen voor de toekomst. De netto-opbrengst van de verkoop zal gebruikt worden om onze ontwikkelingsactiviteiten verder uit te breiden in onze andere, meer kernmarkten t.t.z. Duitsland, Centraal-Europa en Spanje, waar we een sterke groei blijven optekenen.”Bart Van Malderen overweegt een vermindering

30 Aug 2017

De Raad van Bestuur van VGP NV (“VGP” of het “Bedrijf”), de ontwikkelaar, manager en eigenaar van hoogwaardig vastgoed in Europa, werd op de hoogte gebracht dat Bart Van Malderen, momenteel de grootste aandeelhouder van VGP met een totaal aandeelhouderschap van 43% (via VM Invest NV en op individuele basis), een vermindering van zijn aandeelhouderschap in VGP overweegt via een openbaar aanbod van bestaande gewone aandelen (het “Aanbod”). VGP zou geen nieuwe gewone aandelen uitgeven en geen enkele opbrengst ontvangen in het kader van het Aanbod.

Bart Van Malderen is investeerder van het eerste uur in het Bedrijf en ondersteunt VGP sinds de start‑up fase. Vandaag, 10 jaar na de beursintroductie, is hij van mening dat het Bedrijf de kritische omvang bereikt heeft om zijn beleggersbasis in België en internationaal te verbreden. Dit Aanbod zal VGP ook de mogelijkheid geven om de liquiditeit van haar aandelen significant te verbeteren en haar institutionele en particuliere aandeelhoudersbasis te diversifiëren. Het percentage van aandelen in vrije omloop van het Bedrijf, voorafgaand aan het Aanbod, bedraagt 10,14%.

Na het Aanbod zal Bart Van Malderen een aanzienlijke participatie in VGP behouden en lid van de Raad van Bestuur blijven.

De Raad van Bestuur van VGP werd tevens op de hoogte gebracht dat Jan Van Geet (momenteel eigenaar van 38% van VGP via Little Rock SA en Alsgard SA) ook een klein deel van zijn aandelen wenst te verkopen, al zal hij evenwel nog steeds meer dan 30% van de VGP-aandelen bezitten na het Aanbod. Hij zal tevens aanblijven als CEO, een functie die hij sinds de oprichting van het Bedrijf uitvoert.

VGP begrijpt dat er op dit ogenblik nog geen definitieve beslissing genomen werd met betrekking tot het Aanbod. Dergelijke beslissing zal afhangen van verschillende factoren waaronder een goed beursklimaat. Er kan
dus geen enkele zekerheid zijn of, wanneer, of onder welke voorwaarden Bart Van Malderen, VM Invest NV en Little Rock SA een deel van hun respectievelijke aandelen in VGP zullen aanbieden.

De aandelen van VGP zijn genoteerd en worden verhandeld op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel en de hoofdmarkt van de Praagse beurs.

---------------------------------------------

Belangrijke mededeling

De informatie opgenomen in deze mededeling heeft enkel tot doel achtergrondinformatie te verstrekken en pretendeert niet volledig of compleet te zijn. Deze aankondiging is geen, en maakt geen deel uit van een, aanbieding of uitnodiging tot uitgifte of verkoop van aandelen of een uitnodiging van een aanbieding om aandelen aan te kopen en elke aankoop van, of een aanvraag voor, aandelen in het Bedrijf die worden verkocht in verband met de aanbieding mag enkel plaatsvinden op basis van de informatie beschikbaar in het prospectus dat te gepasten tijde zal gepubliceerd worden in verband met het Aanbod en aanvullingen daarop. Deze aankondiging is geen prospectus. Het prospectus zal bepaalde gedetailleerde informatie bevatten over het Bedrijf en het management, de risico’s die een investering in het Bedrijf inhoudt, alsook de jaarrekeningen en andere financiële gegevens.

Geen aankondiging of informatie met betrekking tot het Aanbod, of aandelen waar hierboven naar verwezen wordt, mag publiek gemaakt worden in jurisdicties buiten België, waar een voorafgaande registratie of toestemming vereist is voor dergelijk doel. Er werden en zullen geen stappen ondernomen worden voor het Aanbod of aandelen van het Bedrijf in geen enkele jurisdictie buiten België waar dergelijke stappen vereist zouden worden. De aankoop van aandelen van het Bedrijf is onderworpen aan bijzondere juridische of statutaire vereisten in bepaalde jurisdicties. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk indien deze vereisten niet gerespecteerd worden.

De hierin vermelde effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, (de “Securities Act”) en zij mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten behoudens registratie of vrijstelling van dergelijke registratie onder de Securities Act.

Deze aankondiging is uitsluitend gericht aan en bestemd voor personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte (“EER”), andere dan België, (i) die “gekwalificeerde beleggers” zijn in de zin van artikel 2(1)(e) van de Prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EG zoals gewijzigd, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover omgezet in de relevante Lidstaat van de EER) en enige omzettingsmaatregel in elke relevante Lidstaat van de EER (de “Prospectusrichtlijn”) of (ii) in eender welke omstandigheid die het Bedrijf er niet toe verplicht om een prospectus te publiceren in de relevante Lidstaat van de EER zoals voorzien onder Artikel 3(2) van de Prospectusrichtlijn. Bovendien wordt deze aankondiging enkel verspreid onder en gericht aan (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk of (ii) aan professionele investeerders zoals voorzien in Artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (het “Order”) of (iii) ondernemingen met een hoge nettowaarde (“high net worth companies”) en andere personen aan wie het rechtmatig gecommuniceerd mag worden, zoals voorzien in Artikel 49(2)(a) tot (d) van de Order.

Elke uitnodiging, aanbieding of overeenkomst om effecten in te schrijven, aan te kopen of te verwerven kan enkel gebeuren met tussenkomst van de relevante personen. Personen die geen Relevante Personen zijn, mogen niet op dit document of op de inhoud ervan vertrouwen of er gevolg aan geven.

Investeren in hetgeen waarop deze aankondiging betrekking heeft, kan een investeerder aan een aanzienlijk risico blootstellen met name het verlies van de volledige investering. Personen die zulke investeringen overwegen, worden aangeraden om geautoriseerde personen te raadplegen, die gespecialiseerd zijn in het adviseren over dergelijke investeringen.

Deze aankondiging vormt geen aanbeveling met betrekking tot het Aanbod. De waarde van de aandelen kan zowel dalen als stijgen.


Halfjaarresultaten 2017: VGP levert recordprestatie

22 Aug 2017

VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’, Euronext Brussels ISIN BE0003878957) heeft vandaag haar resultaten bekend gemaakt voor de eerste helft van 2017, afgesloten op 30 juni 2017.

 • Nettowinst over de periode van € 62,5 miljoen (+ € 19.7 miljoen in vergelijking met 30 juni 2016)
 • Netto meerwaarde op vastgoedbeleggingen bedraagt € 59,9 miljoen (in vergelijking met € 65,1 miljoen per einde juni 2016).
 • Per einde mei 2017, werd een derde closing met VGP European Logistics joint venture (50/50 JV met Allianz Real Estate) succesvol afgerond. De transactiewaarde bedroeg meer dan € 173 miljoen.
 • Kapitaaluitkering aan aandeelhouders in geld ten belope € 20.1 miljoen (€ 1,08 per aandeel) op 4 augustus 2017.

VGP, de ontwikkelaar, manager en eigenaar van hoogwaardig logistiek vastgoed in Europa, heeft vandaag haar halfjaarresultaten 2017 gepubliceerd. De Groep tekende een sterke groei op in al haar markten waar ze actief is, met als gevolg een stijging van de nettowinst over de periode tot € 62,5 miljoen, een stijging met 46,1% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, terwijl de netto-meerwaarde op de vastgoedbeleggingen € 59,9 miljoen bedroegen.

Jan Van Geet, CEO van de VGP Groep, zegt hieromtrent: “We zijn verheugd over de positieve halfjaarlijkse resultaten die de kracht van ons businessmodel aantonen. Onze toekomstige ontwikkelingspijplijn is robuust, mede ondersteund door een succesvol uitgifteprogramma van obligaties dat de verwachtingen heeft overschreden. We voltooien huidige projecten aan recordtempo, waardoor de winsten hoger zijn in vergelijking met dezelfde periode verleden jaar. Wij geloven in het belonen van de loyaliteit van onze investeerders en zijn dan ook verheugd om ons succes met hen te kunnen delen”

More Information

VGP verkoopt VGP Park Nehatu (Estland) voor € 54 miljoen

03 Jul 2017

VGP heeft haar VGP Park Nehatu, gelegen in Tallinn (Estland) verkocht aan East Capital Baltic Property fund III, een fonds beheerd door East Capital, voor een bedrag van € 54 miljoen.

De transactie heeft betrekking op 5 moderne logistieke gebouwen die een totaal verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van meer dan 77.000 m².

Jan Van Geet, CEO van VGP, zegt hieromtrent:
“Deze transactie onderstreept de kwaliteit van wat we hebben gerealiseerd in Estland de voorbije jaren. We zijn zeer tevreden dat we deze transactie hebben kunnen afsluiten met East Capital. Deze transactie markeert de tweede succesvolle transactie die we afsluiten met East Capital De eerste transactie betrof de verkoop in 2012 van nieuwe logistieke gebouwen die een totaal verhuurde oppervlakte vertegenwoordigden van 40.000 m² en gelegen waren aan de zuidkant van Tallinn. Met deze transactie kunnen we onze activiteiten verder uitbreiden in onze andere, meer kernmarkten t.t.z. Duitsland, Centraal-Europa en Spanje.”

Er wordt verwacht dat de verkoop zal worden afgerond tijdens het derde kwartaal van 2017, onder voorbehoud van het vervullen van de contractvoorwaarden en het verkrijgen van regelgevende goedkeuring.


VGP haalt met uitgifte van een obligatielening al na één dag het beoogde maximum van € 75 miljoen op

23 Jun 2017

VGP deelt mee dat het openbaar aanbod in België voor een obligatielening al na de eerste dag van de inschrijvingsperiode in overleg met de Lead Manager, KBC Bank NV, vervroegd wordt afgesloten omdat het maximum uitgiftebedrag van € 75 miljoen ruim werd bereikt.

De Lead Manager ontving inschrijvingen voor een bedrag dat meer dan 3,5 maal hoger was dan het maximum voorziene uitgiftebedrag van € 75 miljoen. Omwille van deze overinschrijving zullen de inschrijvingen proportioneel worden herleid. De beleggers zullen hierover meer informatie ontvangen via hun financiële tussenpersoon. De obligaties zullen op 6 juli 2017 worden uitgegeven en voor verhandeling worden toegelaten op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

Verdere informatie over dit openbaar aanbod kan worden teruggevonden in het prospectus gepubliceerd door VGP NV op 21 juni 2017 en zoals goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 20 juni 2017. Het prospectus is beschikbaar bij zowel KBC Bank NV (www.kbc.be/vgp), alsook op de website van VGP: www.vgpparks.eu.


Openbaar aanbod in België van obligaties voor een verwacht bedrag van minimum € 50 miljoen en maximum € 75 miljoen

21 Jun 2017

VGP NV deelt mee dat het een openbaar aanbod van obligaties uitbrengt in België met vervaldatum 6 juli 2024, voor een verwacht bedrag van minimum € 50 miljoen en maximum € 75 miljoen.

De vaste rente van de obligaties bedraagt 3,25% bruto per jaar. Het nettorendement bedraagt 2,120% per jaar.

De obligaties zullen uitgegeven worden in coupures van € 1.000. Aan de retail beleggers wordt een plaatsingsvergoeding van € 10 per obligatie aangerekend. De intekenperiode loopt van
23 juni 2017 tot en met 30 juni 2017, onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting. De uitgiftedatum is vastgelegd op 6 juli 2017. Er is een aanvraag ingediend om deze obligaties te noteren en te verhandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

KBC Bank NV treedt op als enige manager en bookrunner voor deze uitgifte.

Meer informatie over dit openbaar aanbod is te vinden in het bijhorende prospectus, opgesteld in het Nederlands, in het Engels en in de Franse vertaling van de samenvatting van dit prospectus, welke kosteloos kunnen bekomen worden vanaf 21 juni 2017 (voor beursopening) op de hoofdzetel van VGP NV, beschikbaar zullen zijn vanaf 21 juni 2017 op de website van VGP NV (www.vgpparks.eu) en ook bij in elk bankkantoor van KBC Bank of CBC Banque, Bolero (www.bolero.be), via de Regionale Adviescentra en via de website (www.kbc.be/vgp).

De opbrengst van de obligaties zal worden aangewend voor de terugbetaling van de uitstaande schulden van VGP NV onder de € 75 miljoen vaste rente obligatie die zal komen te vervallen op 12 juli 2017.


VGP kondigt de uitbetaling van de kapitaalvermindering aan Uitbetaling van € 1,08 per aandeel aan aandeelhouders op 4 augustus 2017

31 May 2017

Op 12 mei 2017 keurde de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van VGP NV de voorgestelde kapitaalvermindering in geld van € 1,08 per aandeel goed.

De betaaldatum voor de uitkering van de kapitaalvermindering werd vastgesteld op 4 augustus 2017.

Vanaf 1 augustus 2017 (ex datum) zullen de aandelen van VGP NV verhandeld worden op Euronext Brussel zonder coupon nr. 5. De registratiedatum werd vastgesteld op 3 augustus 2017. Het recht tot betaling van de kapitaalvermindering zal worden vertegenwoordigd door coupon nr.5.

De effectieve uitbetaling van de aandeelhoudersvergoeding aan houders van aandelen op naam en gedematerialiseerde effecten zal plaatsvinden op 4 augustus 2017 via de loketten van KBC Bank tegen voorlegging van coupon nr.5.


Activiteitenverslag over de eerste vier maanden van 2017

12 May 2017

 • Stijging van de toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis tot € 72,4 miljoen per einde april 2017 (+ € 8,1 miljoen in vergelijking met 31 december 2016).
 • De gewogen gemiddelde duur van de toegezegde huurovereenkomsten voor de gecombineerde eigen en Joint Venture vastgoedportefeuille bedraagt 10,1 jaar (in vergelijking met 10,3 jaar per 31 december 2016). De gewogen gemiddelde duur van de eigen vastgoedportefeuille bedraagt 13,2 jaar (in vergelijking met 14,1 jaar per 31 december 2016) en 7,7 jaar (in vergelijking met 7,8 jaar per 31 december 2016) voor de Joint Venture vastgoedportefeuille.
 • De ondertekende toegezegde huurovereenkomsten per einde april 2017 vertegenwoordigen in totaal 1.440.594 m² verhuurbare oppervlakte (in vergelijking met 1.278.238 m² per 31 december 2016) waarvan er 704.979 m² gerelateerd zijn aan de eigen portefeuille (in vergelijking met 545.715 m² per 31 december 2016) en 735.617 m² gerelateerd zijn aan de VGP European Logistics joint venture (in vergelijking met 732.523 m² per 31 december 2016).
 • 5 projecten opgeleverd tijdens de eerste vier maanden van 2017, die een verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 115.253 m². Daarnaast zijn er per einde april 2017, 24 projecten in aanbouw die een toekomstige verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 463.258 m².
 • Verdere uitbreiding van de grondbank in Duitsland met de verwerving van 104.069 m² nieuw ontwikkelingsgrond. Daarnaast zijn er bijkomende opties aangegaan voor de verdere uitbreiding van de grondbank met 273.142 m² nieuwe percelen. VGP verwacht dat deze grondstukken zullen aangekocht worden, mits verkrijging van de nodige vergunningen, tijdens de volgende 12 maanden.
 • Start van de eerste ontwikkeling (22.980 m²) in Spanje voorzien tijdens de maand mei 2017.
 • Nieuwe closing met VGP European Logistics joint venture voorzien per einde mei 2017. De transactiewaarde bedraagt meer dan € 173 miljoen.
 • Succesvolle plaatsing bij institutionele investeerders van een obligatielening van € 80 miljoen met een looptijd van 8 jaar, op 30 maart 2017.
 • Princiepsakkoord bereikt voor de verkoop van VGP Park Nehatu (Estland) naar aanleiding van de volledige ontwikkeling van het park. De verkoopopbrengst zal terug geherinvesteerd worden in de ontwikkelingspijplijn.
 • Ondertussen werkt VGP intensief aan de verdere geografische expansie.

2017 kondigt zich aan als een veelbelovend en dynamisch jaar voor VGP. Tijdens het eerste kwartaal registreerde VGP een sterke vraag naar nieuw verhuurbare oppervlakten in de meeste van haar parken en de ontwikkelingsactiviteiten bleven op recordhoogte.


De activiteiten van VGP tijdens de eerste maanden van 2017 kunnen als volgt worden samengevat:

 • De sterke vraag naar verhuurbare oppervlakte mondde uit in het ondertekenen van nieuwe huurcontracten voor in totaal meer dan € 10,4 miljoen (eigen en Joint Venture portefeuille gecumuleerd) waarvan er € 8,8 miljoen betrekking hadden op nieuwe of vervangingen van bestaande verhuurde oppervlakte (waarvan € 2,3 miljoen voor rekening van VGP European Logistics) en € 1,6 miljoen betrekking hadden op hernieuwingen van bestaande huurovereenkomsten (waarvan € 1,4 miljoen voor rekening van VGP European Logistics). Tijdens het jaar werden voor een totaal van € 0,7 miljoen geannualiseerde huurinkomsten beëindigd.
 • De bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille bedroeg 98,9% per einde april 2017 in vergelijking met 98,8% per einde december 2016 (inclusief VGP European Logistics). Op het einde van april 2017 bedroeg de bezettingsgraad van de eigen vastgoedportefeuille 97,4% (in vergelijking tot 97.0% per 31 december 2016) en van de vastgoedportefeuille VGP European Logistics 100% (onveranderd in vergelijking tot 31 december 2016).
 • De eigen vastgoedportefeuille bestaat uit 18 afgewerkte projecten die een totaal verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 471.644 m². De Joint Venture vastgoedportefeuille bestaat uit 35 afgewerkte projecten die een totaal verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 634.475 m².
 • Per einde april 2017 waren er 24 nieuwe gebouwen in aanbouw goed voor 463.258 m² verhuurbare oppervlakte, waarvan er 5 gebouwen ontwikkeld werden voor VGP European Logistics.
 • Per einde mei 2017 wordt een nieuwe closing met de VGP European Logistics joint venture voorzien. Hierdoor zal VGP een aanzienlijk bedrag van haar geïnvesteerde eigen middelen kunnen recycleren die grotendeels terug zullen geïnvesteerd worden in de ontwikkelingspijplijn.
 • VGP maakte gebruik van de aantrekkelijke financiële markten om een bijkomende € 80 miljoen obligatielening uit te geven op 8 jaar. Deze obligatielening werd geplaatst bij institutionele investeerders en laat de Groep toe om het looptijdsprofiel van haar financiële schulden te verlengen en de gewogen gemiddelde kost van haar schuld te laten dalen.

Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewegeving

27 Apr 2017

Transparantiekennisgeving door Dhr. Bart Van Malderen

VGP NV heeft een op 26 april 2017 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat Bart Van Malderen, ingevolge zijn benoeming als statutair zaakvoerder van VGP MISV Comm. VA, 48,03% van de stemrechten, van VGP NV bezit, dan wel controleert. Aldus werd de deelnemingsdrempel van 45% overschreden.

De op 26 april 2017 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

 • Reden van de kennisgeving:
  Een verwerving of overdracht van de controle over een onderneming die een deelneming houdt in een emittent.
 • Kennisgeving door:
  Een moederonderneming of controlerende persoon.
 • Kennisgevingsplichtige persoon:
  Bart Van Malderen; Spinnerijstraat 12, 9240 Zele.
  VM Invest NV, Spinnerijstraat 12, 9240 Zele.
  VGP MISV Comm. VA, Spinnerijstraat 12, 9240 Zele.
 • Transactiedatum:
  24 april 2017.
 • Overschreden drempel:
  45%.
 • Noemer:
  18.583.050. 
 vorige kennisgevingna de transactie

aantal stemrechten

antal stemrechte

% stemrechten

Bart Van Malderen 3.545.250 3.545.250 19,08%
VM Invest NV 4.451.668 4.451.668 23,96%
Comm. VA VGP MISV 929.153 929.153 5,00%
Total 8.926.071 8.926.071 48.03%
 •  Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: VM Invest NV wordt exclusief gecontroleerd door de heer Bart Van Malderen. De heer Bart van Malderen oefent als statutair zaakvoerder van VGP MISV Comm. VA ook de exclusieve controle uit over VGP MISV Comm. VA.

 • Bijkomende informatie: VGP MISV Comm. VA bezit 5% van de aandelen in VGP NV die het voorwerp vormen van een incentive programma voor het management van VGP NV. MISV staat voor Management Incentive Scheme Vehicle. Door te werken met een Commanditaire Vennootschap op Aandelen werden de economische rechten op de VGP aandelen (die toekomen aan de leden van het management) losgekoppeld van de zeggenschapsrechten, die worden uitgeoefend door de zaakvoerder. De heer Bart van Malderen is enig zaakvoerder van de Comm.
  VA geworden, zodat bij toepassing van art. 11 W.Venn., deze vennootschap onder zijn exclusieve controle is gekomen. Derhalve moeten de 929.153 aandelen (5%) aangehouden door VGP MISV Comm. VA bij de door Bart Van Malderen gecontroleerde aandelen worden geteld.
Openbaarmaking conform de wet van mei 2, 2007 - Transparantiewegeving

05 Apr 2017

Transparantiekennisgeving door Dhr. Bart Van Malderen

VGP NV heeft een op 4 april 2017 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat Bart Van Malderen, ingevolge een verkoop van 766.203 aandelen door VM Invest NV op 3 april 2017, 43,03% van de stemrechten, van VGP NV bezit. Aldus werd de deelnemingsdrempel van 45% overschreden.

De op 4 april 2017 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

Reden van de kennisgeving: Een verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

Kennisgeving door: Een moederonderneming of controlerende persoon.

Kennisgevingsplichtige persoon: Bart Van Malderen; VM Invest NV, Spinnerijstraat 12, 9240 Zele.

Transactiedatum: 3 april 2017.

Overschreden drempel: 45%.

Noemer: 18.583.050.

Details van de kennisgeving:

vorige kennisgevingna de transactie

aantal stemrechten

antal stemrechte

% stemrechten

Bart Van Malderen 3,545,250 3,545,250 19.08%
VM Invest NV 5,159,434 4,451,668 23.96%
Total 8,704,684 7,996,918 43.03%

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Bart Van Malderen is de controlerende hoofdaandeelhouder van VM Invest NV


Succesvolle plaatsing van 766.203 aandelen

30 Mar 2017

VGP NV (“VGP”) werd geïnformeerd dat een private plaatsing van 766.203 aandelen, die toebehoren aan VM Invest NV, succesvol werd afgerond.

De 766.203 aandelen werden geplaatst door KBC Securities NV bij een brede basis van institutionele investeerders aan de prijs van 60,00 euro per aandeel, wat een discount van 12,4% inhoudt ten opzichte van de slotkoers van gisteren, 29 maart 2017.

De verhandeling van het aandeel VGP op Euronext Brussels werd naar aanleiding van deze private plaatsing sinds deze ochtend geschorst en zal nu zo spoedig mogelijk na de publicatie van dit persbericht worden hervat


Intentie tot private plaatsing van aandelen VGP NV

30 Mar 2017

VGP NV (“VGP”) werd geïnformeerd dat een pakket van aandelen VGP die toebehoren aan VM Invest NV, vandaag zullen worden verkocht via de tussenkomst van KBC Securities NV in het kader van een private plaatsing bij institutionele investeerders.

De verhandeling van het aandeel VGP op Euronext Brussels zal bijgevolg vandaag geschorst worden tot de resultaten van deze private plaatsing bekend worden gemaakt via een persbericht


VGP haalt met uitgifte van een obligatielening een bedrag van

28 Mar 2017

VGP deelt mee dat het met succes een privaat aanbod in België voor een obligatielening van € 80 miljoen heeft afgesloten.

De obligaties, met een rentevoet van 3,35% met vervaldatum in 2025, zullen op 30 maart 2017 worden uitgegeven.

Verdere informatie over dit privaat aanbod kan worden teruggevonden in het informatie memorandum uitgegeven door VGP NV op 28 maart 2017. Het informatie memorandum is beschikbaar op de website van VGP NV: www.vgpparks.eu.


Private plaatsing van obligaties voor een bedrag van maximum € 80 miljoen

27 Mar 2017

VGP NV deelt mee dat het obligaties zal uitgeven met vervaldatum 30 maart 2025, voor een bedrag van maximum € 80 miljoen. De vaste rente van de obligaties bedraagt 3,35% bruto per jaar. Het nettorendement bedraagt 2,345% per jaar. De obligaties zullen uitgegeven worden in coupures van € 100.000.

De obligaties zullen geplaatst worden bij gekwalificeerde beleggers op 28 maart 2017 door middel van een private plaatsing. De uitgiftedatum is vastgelegd op 30 maart 2017. De obligaties zullen niet genoteerd zijn.

KBC Bank NV treedt op als enige manager en bookrunner voor deze uitgifte.

Meer informatie over dit privaat aanbod is te vinden in het bijhorende informatie memorandum, opgesteld in het Engels, dat beschikbaar zal zijn vanaf 28 maart 2017 op de website van VGP NV (www.vgpparks.eu).

De opbrengst van de obligaties zal worden aangewend voor aankopen en uitbreidingen van de land bank van VGP NV (en/of de met haar verbonden ondernemingen) en om de realisatie van de ontwikkelingspipeline te versnellen, in de mate dat deze niet gefinancierd worden door bankinstellingen.


Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewegeving

24 Mar 2017

Transparantiekennisgeving door Dhr. Jan Van Geet

VGP NV heeft een op 23 maart 2017 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat Jan Van Geet, ingevolge de verwerving van 100% van de aandelen van Alsgard SA op 21 maart 2017, 38,3% van de stemrechten, van VGP NV bezit. Aldus werd de deelnemingsdrempel van 35% overschreden.

De op 23 maart 2017 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

Reden van de kennisgeving: Een verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

Kennisgeving door: Een moederonderneming of controlerende persoon.

Kennisgevingsplichtige persoon: Little Rock SA, 25, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg; Alsgard SA, 25, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg; Jan Van Geet.

Transactiedatum: 21 maart 2017.

Overschreden drempel: 35%.

Noemer: 18.583.050.

Details van de kennisgeving:

 Shareholdervorige kennisgevingna de transactie

aantal stemrechten

antal stemrechte

% stemrechten

Little Rock SA 4,699,187 4,707,752 25.33%
Jan Van Geet 8,565 0 0%
Alsgard SA 2,349,593 2,409,914 12.97%
Total 7,057,345 7,117,666 38.30%

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Little Rock SA (voorheen JVG Invest SA) wordt exclusief gecontroleerd door de heer Jan Van Geet. De heer Jan Van Geet heeft ook de exclusieve controle verworven over Alsgard SA.

Bijkomende informatie: Dhr Jan Van Geet heeft alle aandelen in Alsgard SA, dat zelf 2.409.914 aandelen in VGP NV aanhoudt (12,97%), verworven. Sinds de laatste transparantiemelding verwierf Alsgard SA alle aandelen (60.321) in VGP NV gehouden door Jan Prochazka. Jan Van Geet houdt nu via Little Rock SA en Alsgard SA onrechtstreeks 7.117.666 aandelen in VGP NV aan.


Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewegeving

24 Mar 2017

Transparantiekennisgeving door Dhr. Jan Prochazka

VGP NV heeft een op 23 maart 2017 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat Jan Prochazka, ingevolge de verkoop van 100% van de aandelen van Alsgard SA op 21 maart 2017, geen aandelen meer bezit van VGP NV. Aldus werd de deelnemingsdrempel van 3% onderschreven.

De op 23 maart 2017 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

Reden van de kennisgeving: Een verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten; onderschrijving van de laagste drempel.

Kennisgeving door: Een persoon die alleen kennis geeft.

Kennisgevingsplichtige persoon: Jan Prochazka.

Transactiedatum: 21 maart 2017.

Overschreden drempel: 3%.

Noemer: 18.583.050.

Details van de kennisgeving: Niet van toepassing.

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Niet van toepassing.

Bijkomende informatie: Dhr Jan Prochazka heeft alle aandelen in Alsgard SA, dat zelf 2.409.914 aandelen in VGP NV aanhoudt, overgedragen aan de heer Jan Van Geet. De heer Jan Van Geet oefent thans de exclusieve controle uit over Alsgard SA.


Jaarresultaten 2016

24 Feb 2017

 • Nettowinst van het boekjaar van € 91,3 miljoen (+ € 4,7 miljoen in vergelijking met 2015).
 • Stijging van de toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis met 69,3% tot € 64,3 miljoen[1] (+ € 26,3 miljoen in vergelijking met 2015). Bijkomende huurcontracten ten belope van € 1,9 miljoen[2] werden ondertekend tijdens de eerste weken van 2017.
 • De gewogen gemiddelde duur van de toegezegde huurovereenkomsten voor de gecombineerde eigen en Joint Venture vastgoedportefeuille hebben een gewogen gemiddelde duur van 10,3 jaar per jaareinde (7,5 jaar per 31 december 2015). De gewogen gemiddelde duur van de eigen vastgoedportefeuille bedroeg per jaareinde 14,1 jaar en 7,8 jaar voor de Joint Venture vastgoedportefeuille.
 • De ondertekende toegezegde huurovereenkomsten aan het eind van het boekjaar vertegenwoordigen in totaal 1.278.238 m² verhuurbare oppervlakte waarvan er 545.715 m²gerelateerd zijn aan de eigen portefeuille en 732.523 m² gerelateerd zijn aan de VGP European Logistics joint venture.
 • 14 projecten opgeleverd tijdens het jaar die een verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 268.845 m². Daarnaast zijn er per 31 december 2016, 14 projecten in aanbouw die een toekomstige verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 381.041 m².
 • Sterke intrede op de Spaanse markt met de verwerving van een state-of-the-art gloednieuw logistiek gebouw van 185.000 m² (verhuurd onder een langlopend huurcontract) gelegen in Barcelona en de aankoop van 400.000 m² extra ontwikkelingsland gelegen in Barcelona en Madrid. Deze transacties vertegenwoordigen een totale investering van circa € 195 miljoen.
 • In totaal werden er tijdens het jaar 1.166.000 m² aan nieuwe grondstukken aangekocht (inclusief Spanje) ter ondersteuning van de ontwikkelingspipeline.
 • Naar aanleiding van de creatie van de 50/50 VGP European Logistics joint venture met Allianz Real Estate en de eerste closing einde mei 2016, vond er een tweede closing plaats op het einde van oktober 2016 voor een transactiewaarde van meer dan € 80 miljoen.
 • Netto meerwaarde op vastgoedbeleggingen bedraagt € 118,9 miljoen (in vergelijking met € 104,0 miljoen per einde 2015).
 • Succesvolle plaatsing van een obligatielening van € 225 miljoen met een looptijd van 7 jaar op 22 september 2016.
 • De Raad van Bestuur heeft beslist om een Buitengewone Algemene Vergadering[3] samen te roepen om een kapitaalsvermindering van € 20 miljoen (€ 1,08 per aandeel) in geld goed te laten keuren.

[1] Inclusief de toegezegde huurovereenkomsten van de VGP European Logistics joint venture met Allianz Real Estate. Per 31 december 206 bedroegen de toegezegde huurovereenkomsten van de VGP European Logistics € 38,6 miljoen.
[2] Inclusief € 1,2 miljoen toegezegde huurovereenkomsten van de VGP European Logistics.
[3] De BAV is gepland om plaats te vinden op dezelfde datum als deze van de Algemene Vergadering nl. op12 mei 2017.

More Information