2017

Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewegeving

24. 03. 2017

Transparantiekennisgeving door Dhr. Jan Van Geet

VGP NV heeft een op 23 maart 2017 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat Jan Van Geet, ingevolge de verwerving van 100% van de aandelen van Alsgard SA op 21 maart 2017, 38,3% van de stemrechten, van VGP NV bezit. Aldus werd de deelnemingsdrempel van 35% overschreden.

De op 23 maart 2017 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

Reden van de kennisgeving: Een verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

Kennisgeving door: Een moederonderneming of controlerende persoon.

Kennisgevingsplichtige persoon: Little Rock SA, 25, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg; Alsgard SA, 25, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg; Jan Van Geet.

Transactiedatum: 21 maart 2017.

Overschreden drempel: 35%.

Noemer: 18.583.050.

Details van de kennisgeving:

 Shareholdervorige kennisgevingna de transactie

aantal stemrechten

antal stemrechte

% stemrechten

Little Rock SA 4,699,187 4,707,752 25.33%
Jan Van Geet 8,565 0 0%
Alsgard SA 2,349,593 2,409,914 12.97%
Total 7,057,345 7,117,666 38.30%

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Little Rock SA (voorheen JVG Invest SA) wordt exclusief gecontroleerd door de heer Jan Van Geet. De heer Jan Van Geet heeft ook de exclusieve controle verworven over Alsgard SA.

Bijkomende informatie: Dhr Jan Van Geet heeft alle aandelen in Alsgard SA, dat zelf 2.409.914 aandelen in VGP NV aanhoudt (12,97%), verworven. Sinds de laatste transparantiemelding verwierf Alsgard SA alle aandelen (60.321) in VGP NV gehouden door Jan Prochazka. Jan Van Geet houdt nu via Little Rock SA en Alsgard SA onrechtstreeks 7.117.666 aandelen in VGP NV aan.