2017

Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewegeving

27. 04. 2017

Transparantiekennisgeving door Dhr. Bart Van Malderen

VGP NV heeft een op 26 april 2017 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat Bart Van Malderen, ingevolge zijn benoeming als statutair zaakvoerder van VGP MISV Comm. VA, 48,03% van de stemrechten, van VGP NV bezit, dan wel controleert. Aldus werd de deelnemingsdrempel van 45% overschreden.

De op 26 april 2017 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

 • Reden van de kennisgeving:
  Een verwerving of overdracht van de controle over een onderneming die een deelneming houdt in een emittent.
 • Kennisgeving door:
  Een moederonderneming of controlerende persoon.
 • Kennisgevingsplichtige persoon:
  Bart Van Malderen; Spinnerijstraat 12, 9240 Zele.
  VM Invest NV, Spinnerijstraat 12, 9240 Zele.
  VGP MISV Comm. VA, Spinnerijstraat 12, 9240 Zele.
 • Transactiedatum:
  24 april 2017.
 • Overschreden drempel:
  45%.
 • Noemer:
  18.583.050. 
 vorige kennisgevingna de transactie

aantal stemrechten

antal stemrechte

% stemrechten

Bart Van Malderen 3.545.250 3.545.250 19,08%
VM Invest NV 4.451.668 4.451.668 23,96%
Comm. VA VGP MISV 929.153 929.153 5,00%
Total 8.926.071 8.926.071 48.03%
 •  Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: VM Invest NV wordt exclusief gecontroleerd door de heer Bart Van Malderen. De heer Bart van Malderen oefent als statutair zaakvoerder van VGP MISV Comm. VA ook de exclusieve controle uit over VGP MISV Comm. VA.

 • Bijkomende informatie: VGP MISV Comm. VA bezit 5% van de aandelen in VGP NV die het voorwerp vormen van een incentive programma voor het management van VGP NV. MISV staat voor Management Incentive Scheme Vehicle. Door te werken met een Commanditaire Vennootschap op Aandelen werden de economische rechten op de VGP aandelen (die toekomen aan de leden van het management) losgekoppeld van de zeggenschapsrechten, die worden uitgeoefend door de zaakvoerder. De heer Bart van Malderen is enig zaakvoerder van de Comm.
  VA geworden, zodat bij toepassing van art. 11 W.Venn., deze vennootschap onder zijn exclusieve controle is gekomen. Derhalve moeten de 929.153 aandelen (5%) aangehouden door VGP MISV Comm. VA bij de door Bart Van Malderen gecontroleerde aandelen worden geteld.