2017

Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewegeving

24. 03. 2017

Transparantiekennisgeving door Dhr. Jan Prochazka

VGP NV heeft een op 23 maart 2017 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat Jan Prochazka, ingevolge de verkoop van 100% van de aandelen van Alsgard SA op 21 maart 2017, geen aandelen meer bezit van VGP NV. Aldus werd de deelnemingsdrempel van 3% onderschreven.

De op 23 maart 2017 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

Reden van de kennisgeving: Een verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten; onderschrijving van de laagste drempel.

Kennisgeving door: Een persoon die alleen kennis geeft.

Kennisgevingsplichtige persoon: Jan Prochazka.

Transactiedatum: 21 maart 2017.

Overschreden drempel: 3%.

Noemer: 18.583.050.

Details van de kennisgeving: Niet van toepassing.

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Niet van toepassing.

Bijkomende informatie: Dhr Jan Prochazka heeft alle aandelen in Alsgard SA, dat zelf 2.409.914 aandelen in VGP NV aanhoudt, overgedragen aan de heer Jan Van Geet. De heer Jan Van Geet oefent thans de exclusieve controle uit over Alsgard SA.