2017

Openbaarmaking conform de wet van mei 2, 2007 - Transparantiewegeving

05. 04. 2017

Transparantiekennisgeving door Dhr. Bart Van Malderen

VGP NV heeft een op 4 april 2017 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat Bart Van Malderen, ingevolge een verkoop van 766.203 aandelen door VM Invest NV op 3 april 2017, 43,03% van de stemrechten, van VGP NV bezit. Aldus werd de deelnemingsdrempel van 45% overschreden.

De op 4 april 2017 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

Reden van de kennisgeving: Een verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

Kennisgeving door: Een moederonderneming of controlerende persoon.

Kennisgevingsplichtige persoon: Bart Van Malderen; VM Invest NV, Spinnerijstraat 12, 9240 Zele.

Transactiedatum: 3 april 2017.

Overschreden drempel: 45%.

Noemer: 18.583.050.

Details van de kennisgeving:

vorige kennisgevingna de transactie

aantal stemrechten

antal stemrechte

% stemrechten

Bart Van Malderen 3,545,250 3,545,250 19.08%
VM Invest NV 5,159,434 4,451,668 23.96%
Total 8,704,684 7,996,918 43.03%

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Bart Van Malderen is de controlerende hoofdaandeelhouder van VM Invest NV