2015

Nieuws

Notice of annual shareholders’ meeting

07 Apr 2015

Notice of annual shareholders' meeting

The shareholders are hereby invited to attend the annual shareholders' meeting of the Company which shall take place at the offices of Argo bcvba, at De Keyserlei 5/15, 2018 Antwerp, on Friday 8 May 2015 at 10:00 am, with following agenda and proposed resolutions:

More Information

Notice of annual shareholders’ meeting

07 Apr 2015

Notice of annual shareholders' meeting

The shareholders are hereby invited to attend the annual shareholders' meeting of the Company which shall take place at the offices of Argo bcvba, at De Keyserlei 5/15, 2018 Antwerp, on Friday 8 May 2015 at 10:00 am, with following agenda and proposed resolutions:

More Information

Jaarresultaten 2014

02 Mar 2015

  • Nettowinst over de periode van € 49,4 miljoen (+ € 25,1 miljoen in vergelijking met 2013)
  • Stijging van de toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis met 117,4% tot € 22,6 miljoen (invergelijking met € 10,4 miljoen per 31 december 2013). Bijkomende huurcontracten ten belopen van € 1,3 miljoen werden reeds getekend tijdens de eerste weken van 2015. Daarnaast zijn er voor € 6,8 miljoen huurcontracten in finale fase van onderhandeling 
  • Stijging van de bruto huurinkomsten met 108,0% (+ € 5,0 miljoen) tot € 9,6 miljoen
  • De huidige ondertekende huurovereenkomsten vertegenwoordigen in totaal 404.732 m² verhuurbare oppervlakte met een gewogen gemiddelde duur van 7,8 jaar per einde december 2014 (7,6 jaar per 31 december 2013)
  • 14 projecten in aanbouw die een verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 171.455 m² met 3 bijkomende projecten (45.950 m²) opgestart tijdens het eerste kwartaal van 2015
  • 943.000 m² nieuwe grondstukken aangekocht waarvan 842.000 m² gelegen in Duitsland. Verdere uitbreiding van de landbank gepland met 863.000 m² nieuwe grondstukken die reeds gedeeltelijk gesecuriseerd werden, ter ondersteuning van de ontwikkelingspipeline
  • Netto meerwaarde op vastgoedbeleggingen bedraagt € 53,9 miljoen (tegen € 27,9 miljoen per einde 2013)
  • Stijging van de reële waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen en projectontwikkelingen (de ‘vastgoedportefeuille’) met 84,3% tot € 416,1 miljoen per 31 december 2014 (vergeleken met € 225,8 miljoen per 31 december 2013)
More Information