Nieuws

Halfjaarresultaten 2017: VGP levert recordprestatie

22. 08. 2017

VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’, Euronext Brussels ISIN BE0003878957) heeft vandaag haar resultaten bekend gemaakt voor de eerste helft van 2017, afgesloten op 30 juni 2017.

  • Nettowinst over de periode van € 62,5 miljoen (+ € 19.7 miljoen in vergelijking met 30 juni 2016)
  • Netto meerwaarde op vastgoedbeleggingen bedraagt € 59,9 miljoen (in vergelijking met € 65,1 miljoen per einde juni 2016).
  • Per einde mei 2017, werd een derde closing met VGP European Logistics joint venture (50/50 JV met Allianz Real Estate) succesvol afgerond. De transactiewaarde bedroeg meer dan € 173 miljoen.
  • Kapitaaluitkering aan aandeelhouders in geld ten belope € 20.1 miljoen (€ 1,08 per aandeel) op 4 augustus 2017.

VGP, de ontwikkelaar, manager en eigenaar van hoogwaardig logistiek vastgoed in Europa, heeft vandaag haar halfjaarresultaten 2017 gepubliceerd. De Groep tekende een sterke groei op in al haar markten waar ze actief is, met als gevolg een stijging van de nettowinst over de periode tot € 62,5 miljoen, een stijging met 46,1% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, terwijl de netto-meerwaarde op de vastgoedbeleggingen € 59,9 miljoen bedroegen.

Jan Van Geet, CEO van de VGP Groep, zegt hieromtrent: “We zijn verheugd over de positieve halfjaarlijkse resultaten die de kracht van ons businessmodel aantonen. Onze toekomstige ontwikkelingspijplijn is robuust, mede ondersteund door een succesvol uitgifteprogramma van obligaties dat de verwachtingen heeft overschreden. We voltooien huidige projecten aan recordtempo, waardoor de winsten hoger zijn in vergelijking met dezelfde periode verleden jaar. Wij geloven in het belonen van de loyaliteit van onze investeerders en zijn dan ook verheugd om ons succes met hen te kunnen delen”

De vastgoedportefeuille van de Groep heeft in de eerste helft van 2017 een sterke vooruitgang geboekt zowel in waarde als in fysieke omvang. De toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis bedragen nu € 78,2 miljoen[1], een stijging met € 13,8 miljoen over de eerste jaarhelft van 2017. De ondertekende toegezegde huurovereenkomsten per einde juni 2017 vertegenwoordigen in totaal 1.564.320 m² verhuurbare oppervlakte, een stijging met 22,4% sinds 31 december 2016. Van deze totale oppervlakte behoren 573.433 m² toe aan de eigen portefeuille (545.745 m² per 31 december 2016) en 990.888 m² aan de VGP European Logistics joint venture (732.523 m² per 31 december 2016).

Eind mei 2017 werd een derde closing met VGP European Logistics (50/50 joint venture met Allianz Real Estate) succesvol afgerond. Het is onze gezamenlijke bedoeling deze vastgoedportefeuille aanzienlijk verder te laten groeien (> € 1,5 miljard aan assetwaarde) in de komende jaren. De transactiewaarde van de derde closing bedroeg meer dan € 173 miljoen. In de eerste helft van 2017 leverde VGP in totaal 9 projecten op die 169.566 m² verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen, met daarnaast nog eens 21 projecten in aanbouw die 527.876 m² toekomstige verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen.

De schuldgraad blijft conservatief en daalde per 30 juni 2017 naar 34,9% (39,4% per 31 december 2016) ondanks de verhoging van de schuld tijdens de eerste jaarhelft van 2017.

De sterke prestatie van de portefeuille in de eerste helft van 2017, heeft de Groep toegelaten om een kapitaaluitkering van € 20,1 miljoen (€ 1,08 per aandeel) in geld, uit te betalen aan zijn aandeelhouders op 4 augustus 2017. Gezien de succesvolle en duurzame evolutie van de resultaten heeft VGP besloten een formeel dividendbeleid vast te leggen. Vanaf 2018 en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van voldoende uitkeerbare reserves en goedkeuring van de aandeelhouders, is de vennootschap van plan om de distributie van dividenden de komende 3 jaar geleidelijk te verhogen met als doel een jaarlijks dividend uit te keren dat overeenkomt met een bedrag dat ligt tussen de 40% en 60% van de nettowinst van het jaar, gebaseerd op de geconsolideerde IFRS jaarrekening van de vennootschap

[1] Inclusief de toegezegde huurovereenkomsten van de VGP European Logistics joint venture. Per 30 juni 2017 bedroegen de toegezegde huurovereenkomsten van de VGP European Logistics € 51,3 miljoen in vergelijking met € 38,6 miljoen per 31 December 2016.