Nieuws

VGP haalt met uitgifte van een obligatielening al na één dag het beoogde maximum van € 75 miljoen op

23. 06. 2017

VGP deelt mee dat het openbaar aanbod in België voor een obligatielening al na de eerste dag van de inschrijvingsperiode in overleg met de Lead Manager, KBC Bank NV, vervroegd wordt afgesloten omdat het maximum uitgiftebedrag van € 75 miljoen ruim werd bereikt.

De Lead Manager ontving inschrijvingen voor een bedrag dat meer dan 3,5 maal hoger was dan het maximum voorziene uitgiftebedrag van € 75 miljoen. Omwille van deze overinschrijving zullen de inschrijvingen proportioneel worden herleid. De beleggers zullen hierover meer informatie ontvangen via hun financiële tussenpersoon. De obligaties zullen op 6 juli 2017 worden uitgegeven en voor verhandeling worden toegelaten op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

Verdere informatie over dit openbaar aanbod kan worden teruggevonden in het prospectus gepubliceerd door VGP NV op 21 juni 2017 en zoals goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 20 juni 2017. Het prospectus is beschikbaar bij zowel KBC Bank NV (www.kbc.be/vgp), alsook op de website van VGP: www.vgpparks.eu.