Nieuws

VGP gaat een 50/50 joint venture aan met Allianz Real Estate, Jaarresultaten 2015

01 Mar 2016

VGP gaat eind februari 2016 een 50/50 joint venture aan met Allianz Real Estate

 • De nieuwe joint venture zal als een exclusief vehikel fungeren om inkomsten genererende activa ontwikkeld door VGP in Duitsland, Tsjechië, Slovakije en Hongarije te verwerven.
 • De initiële vastgoedportefeuille wordt door de joint venture verworven tegen gangbare marktprijzen.
 • De initiële transactiewaarde bedraagt meer dan € 500 miljoen.
 • De joint venture partners zijn van plan om de joint venture substantieel verder te laten groeien (> € 1,5 miljard) door op exclusieve wijze inkomsten genererende activa te verwerven, ontwikkeld door VGP in de voormelde landen.
 • Deze transactie beëindigt een strategische oefening die 24 maanden in beslag nam en zal een aanzienlijke impact hebben op de structuur en evolutie van VGP Groep in de toekomst.
 • VGP zal het operationeel management van de joint venture assets blijven uitoefenen als vastgoedvermogensbeheerder, vastgoedbeheerder en ontwikkelingsmanager.
 • Met Allianz Real Estate trekt VGP een langetermijn investeerder aan die doorheen de economische cycli naar vastgoed kijkt en investeert en die de nodige financiële middelen heeft om mee te investeren in de uitbouw en groei van een logistieke- en semi-industriële vastgoedportefeuille.
 • De transactie laat VGP toe om zich verder te concentreren op haar kernactiviteit, namelijk deze van vastgoedontwikkeling, zonder een beroep te moeten doen op de kapitaalmarkten.


VGP Jaarresultaten 2015 – Een recordjaar

 • Nettowinst van het boekjaar van € 86,6 miljoen (+ € 37,2 miljoen in vergelijking met 2014).
 • Stijging van de toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis met 68,2% tot € 38,0 miljoen per eind december 2015 (in vergelijking met € 22,6 miljoen per 31 december 2014). Bijkomende huurcontracten ten belope van € 2,0 miljoen werden ondertekend tijdens de eerste weken van 2016.
 • De ondertekende toegezegde huurovereenkomsten aan het eind van het boekjaar vertegenwoordigen in totaal 709.124 m² verhuurbare oppervlakte met een gewogen gemiddelde duur van de toegezegde huren van 7,5 jaar per eind december 2015 (7,8 jaar per 31 december 2014).
 • Stijging van de bruto huuropbrengsten met 77,9% (+ € 7,5 miljoen) tot € 17,1 miljoen.
 • 18 projecten opgeleverd tijdens het jaar die een verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 279.861 m².
 • 14 projecten in aanbouw die een toekomstige verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 272.334 m².
 • 704.000 m² nieuwe ontwikkelingsgrond aangekocht tijdens het jaar. Verdere uitbreiding van de grondbank gepland met 1.042.000 m² nieuwe percelen die reeds gedeeltelijk gesecuriseerd werden, ter ondersteuning van de ontwikkelingspipeline.
 • Eerste voetsporen in Spanje met de oprichting van een nieuw kantoor in Barcelona en het securiseren van het eerste aanzienlijke perceel (223.000 m²), afhankelijk van het verkrijgen van de nodige vergunningen, waarop potentieel 179.000 m² verhuurbare oppervlakte ontwikkeld kan worden.
 • Netto meerwaarde op vastgoedbeleggingen bedraagt € 104,0 miljoen (in vergelijking met € 53,9 miljoen per eind 2014). Stijging van de reële waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen en projectontwikkelingen (de “vastgoedportefeuille”) met 62,7% per 31 december 2015 tot € 677,1 miljoen[1] in vergelijking met € 416,1 miljoen per 31 december 2014).
More Information

Notice of annual shareholders’ meeting

07 Apr 2015

Notice of annual shareholders' meeting

The shareholders are hereby invited to attend the annual shareholders' meeting of the Company which shall take place at the offices of Argo bcvba, at De Keyserlei 5/15, 2018 Antwerp, on Friday 8 May 2015 at 10:00 am, with following agenda and proposed resolutions:

More Information

Notice of annual shareholders’ meeting

07 Apr 2015

Notice of annual shareholders' meeting

The shareholders are hereby invited to attend the annual shareholders' meeting of the Company which shall take place at the offices of Argo bcvba, at De Keyserlei 5/15, 2018 Antwerp, on Friday 8 May 2015 at 10:00 am, with following agenda and proposed resolutions:

More Information

Jaarresultaten 2014

02 Mar 2015

 • Nettowinst over de periode van € 49,4 miljoen (+ € 25,1 miljoen in vergelijking met 2013)
 • Stijging van de toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis met 117,4% tot € 22,6 miljoen (invergelijking met € 10,4 miljoen per 31 december 2013). Bijkomende huurcontracten ten belopen van € 1,3 miljoen werden reeds getekend tijdens de eerste weken van 2015. Daarnaast zijn er voor € 6,8 miljoen huurcontracten in finale fase van onderhandeling 
 • Stijging van de bruto huurinkomsten met 108,0% (+ € 5,0 miljoen) tot € 9,6 miljoen
 • De huidige ondertekende huurovereenkomsten vertegenwoordigen in totaal 404.732 m² verhuurbare oppervlakte met een gewogen gemiddelde duur van 7,8 jaar per einde december 2014 (7,6 jaar per 31 december 2013)
 • 14 projecten in aanbouw die een verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 171.455 m² met 3 bijkomende projecten (45.950 m²) opgestart tijdens het eerste kwartaal van 2015
 • 943.000 m² nieuwe grondstukken aangekocht waarvan 842.000 m² gelegen in Duitsland. Verdere uitbreiding van de landbank gepland met 863.000 m² nieuwe grondstukken die reeds gedeeltelijk gesecuriseerd werden, ter ondersteuning van de ontwikkelingspipeline
 • Netto meerwaarde op vastgoedbeleggingen bedraagt € 53,9 miljoen (tegen € 27,9 miljoen per einde 2013)
 • Stijging van de reële waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen en projectontwikkelingen (de ‘vastgoedportefeuille’) met 84,3% tot € 416,1 miljoen per 31 december 2014 (vergeleken met € 225,8 miljoen per 31 december 2013)
More Information

Activiteitenverslag derde kwartaal 2014

17 Nov 2014

VGP zet zijn sterke groei verder

 • Sinds het begin van 2014 heeft VGP nu voor ongeveer 1 miljoen m² nieuw ontwikkelingsland aangekocht
 • Stijging van de toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis met 117,1% sinds einde december 2013 tot € 22,5 miljoen (+ € 12,1 miljoen)
 • Sterke vraag naar verhuurbare oppervlakte waargenomen van productieondernemingen

Tijdens het derde kwartaal van 2014 bleef VGP sterk verder groeien in alle markten waar de Groep actief is. Vooral Duitsland presteerde boven verwachting en groeide exponentieel.

Sinds het begin van 2014 heeft VGP haar gesecuriseerde landbank verder uitgebreid met 2,1 miljoen m² bijkomend nieuw ontwikkelingsland waarvan 1,0 miljoen m² reeds werd verworven tijdens het jaar. Op deze nieuwe grondstukken kan VGP bijkomend circa 450.000 m² verhuurbare oppervlakte ontwikkelen.

De ontwikkelings- en verhuuractiviteiten blijven zeer sterk presteren, vooral in Duitsland en Estland, ondersteund door de sterke vraag naar nieuwe verhuurbare oppervlakte van productie- en logistieke ondernemingen. Ook in haar andere markten nam VGP een gezonde vraag naar verhuurbare oppervlakte waar.

More Information

Annual Results 2013

21 Mar 2014

 • Profit for the year of € 24.3 million (+ € 12.7 million against 2012)
 • 50.2% growth in gross rental income (+ € 1.5 million) to € 4.6 million
 • 106.5% increase of committed annualised rent income to € 10.4 million as at the end of December 2013 (compared to € 5.0 million as at 31 December 2012)
 • The signed committed lease agreements represent a total of 206,572 m² of lettable area with the weighted average term of the committed leases standing at 7.6 years at the end of December 2013 (9.8 years as at 31 December 2012)
 • 11 projects under construction representing 152,514 m² of future lettable area, with 3 additional projects (32,210 m²) started-up after the end of December 2013
 • 958,000 m² of new development land acquired of which 803,000 m² located in Germany with another 769,000 m² land plots (705,000 m² located in Germany) targeted and already partially committed to expand land bank and support development pipeline
 • Net valuation gain on the investment portfolio reaches € 27.9 million (against € 12.3 million at the end of 2012)
 • The fair value of the investment property and the investment property under construction (the "property portfolio") as at 31
 • December 2013 increased with 122.2% to € 225.8 million (compared to € 101.6 million as at 31 December 2012)
 • Acquisition of the Czech facility manager SUTA s.ro.
 • Successful placement of 2 bonds i.e. on 12 July 2013 of 75 million bond
 • Distribution of a € 7.6 million capital reduction (€ 0,41 per share) to the shareholders on 16 January 2014
More Information

NOTICE OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING

04 Sep 2013

The security holders are hereby invited to attend the extraordinary shareholders' meeting of the Company which shall take place at the offices of Argo Advocaten BCVBA at De Keyserlei 5, bus 15, 2018 Antwerp, on  Friday 27 September 2013 at 10:00 am, with following agenda and proposed resolutions:

AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS REGARDING CAPITAL DECREASE

1. Capital decrease

Real decrease of the registered capital of the Company with EUR 7,619,050.50 in order to repay part of the capital to the shareholders in cash, for an equal amount per share, without cancellation of shares.
Acknowledgement of the capital decrease.
Delegation of powers to the board of directors.

Proposed Resolution: The registered capital of the Company is decreased with EUR 7,619,050.50 and as such
reduced to EUR 112,736,509 without cancellation of shares. The purpose of the capital decrease is to repay part of the capital to the shareholders in cash, in accordance with articles 612 and 613 of the Belgian Companies Code, for an equal amount per share, without cancellation of shares. The capital decrease shall be borne by each share in equal proportion and each share will represent the same share in the registered capital remaining after the capital decrease. In terms of taxation, the capital decrease will be exclusively allocated to the effectively paid-up capital. The board of directors is granted the power to execute the resolution to decrease the registered capital and in particular to determine the procedure, formalities, date of the repayment of the amount of the capital decrease and the other modalities of the distribution in accordance with applicable laws and regulations.

2. Modifications to the articles of association

Proposed resolution: The registered capital in article 5 of the articles of association is amended in accordance
with the resolution regarding the capital decrease.

3. Approval of condition 6.3 of the terms and conditions of the bonds issued by the Company on 12 July 2013 and the rights of the bondholders, as set out in part IV of the prospectus for the public offer of the bonds dated 19 June 2013, and in particular the approval of the change of control clause included therein, in accordance with article 556 of the Belgian Companies Code.

Proposed Resolution: condition 6.3 of the terms and conditions of the bonds issued by the Company on 12 July 2013 and the rights of the bondholders, as set out in Part IV of the prospectus for the public offer of the bonds dated 19 June 2013, holding the possibility for the bondholders to require the Company to redeem the bonds in case of a change of control, are approved, in accordance with article 556 of the Belgian Companies Code. In accordance with the requirements of article 556, second indent, of the Belgian Companies Code, this resolution shall be filed by the acting notary public in accordance with article 75, 3° of the Belgian Companies Code and shall be published as an announcement in the Belgian State Gazette.

Conditions of admission to the extraordinary shareholders' meeting

Shareholders may only participate in the extraordinary shareholders' meeting and exercise their voting rights at this meeting if the following two conditions are satisfied:

(i)        Based on the proof submitted in accordance with the registration procedure set out below, the Company must be able to determine that at midnight (24:00) CET on the Record Date, 13 September 2013 (the "Record Date"), you owned the number of shares for which you intend to participate in the extraordinary shareholders' meeting.

(ii)       On 21 September 2013 at the latest, you must explicitly confirm to the Company that you intend to participate in the extraordinary shareholders' meeting.

These conditions must be satisfied in accordance with the formalities mentioned below.

1. Holders of registered shares

In accordance with article 536 of the Belgian Companies Code and article 24 of the articles of association, the holders of registered shares are entitled to participate in and to vote at the extraordinary shareholders' meeting, provided that:

 • their shares are recorded in their name in the register of registered shares at midnight (24:00) (CET) on the Record Date, 13 September 2013 and this irrespective of the number of shares that they own on the date of the extraordinary shareholders' meeting; and
 • they notify the Company in writing of (i) their intention to participate in the extraordinary shareholders' meeting, and (ii) the number of shares for which they wish to participate in the extraordinary shareholders' meeting, by means of a signed form that must be received by the Company at the Company's registered office at the latest on 21 September 2013; a model of this form is available at the Company's registered office and on the Company's website under the tab "Investors - Shareholders Meetings" (www.vgpparks.eu).

2. Holders of dematerialized shares

In accordance with article 536 of the Belgian Companies Code and article 24 of the articles of association, the holders of dematerialized shares are entitled to participate in and to vote at the extraordinary shareholders' meeting, provided that:

 • their shares are recorded in their name in the accounts of a recognized account holder or a settlement institution at midnight (24:00) (CET) on the Record Date, 13 September 2013, and this irrespective of the number of shares that they own on the date of the extraordinary shareholders' meeting; and
 • at the latest on 21 September 2013, they provide the Company (at the Company's registered office) with, or arrange for the Company (at the Company's registered office) to be provided with, a certificate issued by the recognized account holder or the settlement institution certifying the number of dematerialized shares recorded in the shareholder's accounts on the Record Date in respect of which the shareholder has indicated his intention to participate in the extraordinary shareholders' meeting.

Only persons who are a shareholder of the Company on the Record Date (13 September 2013) and who have indicated, on 21 September 2013 at the latest, their intention to participate in the extraordinary shareholders' meeting as set out above will be admitted to the shareholders' meeting. We point out to the shareholders that
21 September 2013 is a Saturday and that, as the case may be, they should make the necessary arrangements to fulfil the required formalities before, on 20 September 2013.

The shares are not blocked as a result of the above-mentioned process. As a result, the shareholders are free to dispose of their shares after the Record Date.

We request the participants in the extraordinary shareholders' meeting to present themselves as of 9.30am in order to swiftly facilitate the registration formalities. Right to add agenda items and to submit proposed resolutions

In accordance with Article 533ter of the Belgian Companies Code, one or more shareholders holding jointly at least three percent (3%) of the registered capital of the Company may request items to be added to the agenda of the shareholders' meeting and submit proposed resolutions in relation to existing agenda items or new items to be added to the agenda, provided that:

 • they prove ownership of such shareholding as at the date of their request and record their shares representing such shareholding on the Record Date (i.e., on 13 September 2013); the shareholding must be proven either by a certificate evidencing the registration of the relevant shares in the register of registered shares of the Company or by a certificate issued by a recognized account holder or a settlement institution certifying the book-entry of the relevant number of dematerialized shares in the name of the relevant shareholder(s);
 • the additional agenda items and/or proposed resolutions have been submitted in writing by these shareholder(s) to the board of directors at the latest on 5 September 2013.

These additional agenda items and/or proposed resolutions may be delivered to the Company by mail sent to the Company's registered office for the attention of Mr Dirk Stoop or by e-mail sent to dirk.stoop@vgpparks.eu. The Company shall confirm the receipt of the proposed requests, by e-mail or by mail to the address mentioned by the shareholder, within 48 hours as of such receipt.

As the case may be, the Company shall publish the modified agenda of the shareholders' meeting, together with the ad-hoc proxy form, completed with the additional agenda items and/or proposed resolutions on the website of the Company (www.vgpparks.eu) at the latest on 12 September 2013.

The proxy's that were notified to the Company prior to the publication of a completed agenda remain valid for the agenda items for which they were granted. Exception is made for agenda items for which new proposed resolutions have been submitted, in accordance with article 533ter of the Belgian Companies Code: in such case the proxy holder may deviate during the extraordinary shareholders' meeting of the instructions of the  hareholder granting the proxy, if the execution of such instructions would prejudice the interests of the shareholder. The proxy holder must inform the shareholder thereof. The proxy must indicate whether the proxy holder is authorised to vote on new agenda items or whether he should abstain from voting.

Right to ask questions

In accordance with Article 540 of the Belgian Companies Code and Article 29 of the articles of association of the Company, all shareholders are entitled, whether during the meeting or in writing before the meeting, to ask questions to the directors with respect to the agenda items.

Questions asked in writing will only be answered if the relevant shareholder has fulfilled the formalities set out above to be admitted to the extraordinary shareholders' meeting and if the written question has been received by the Company at the latest on 21 September 2013.

Written questions may be delivered to the Company by mail sent to the Company's registered office for the attention of Mr Dirk Stoop or by e-mail sent to dirk.stoop@vgpparks.eu.

Proxy

In accordance with article 25 of the articles of association, each shareholder may be represented at the shareholders' meeting by a proxy holder, who does not need to be a shareholder. Except in cases provided for in the law (article 547bis, §1, second indent of the Belgian Companies Code), a shareholder may only appoint one person as proxy holder for a particular shareholders' meeting.

Shareholders who so wish to be represented by proxy, are requested to use the model of proxy form (with voting instructions) that is available at the Company's registered office and on the Company's website under
the tab "Investors - Shareholders Meetings" (www.vgpparks.eu).

Notification of the proxy to the Company must occur in writing, either by mail sent to the Company's registered office for the attention of Mr Dirk Stoop or by e-mail sent to dirk.stoop@vgpparks.eu.

The signed proxy form must in original be received by the Company at the Company's registered office at the latest on 21 September 2013.

Shareholders who wish to be represented by proxy, must have fulfilled the formalities set out above to be admitted to the extraordinary shareholders' meeting (registration- and notification procedure).

Availability of the documents

In accordance with Article 535 of the Belgian Companies Code, the holders of dematerialized securities of the Company can, as of 12 September 2013, upon presentation of a certificate issued by a recognized account holder or a settlement institution certifying the number of dematerialized shares recorded in the name of the securityholder, obtain at the Company's registered office (Greenland – Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 4, 1090 Brussels (Jette)), free of charge, a copy of the documents and reports that relate to this meeting or that must be made available to them pursuant to law.

Requests to obtain copies, free of charge, may also be requested in writing or electronically by mail or by e‑mail for the attention of:

Mr Dirk Stoop
Telephone: +32 (0)2 737 74 05
Fax: +32 (0)2 737 74 04
E-mail: dirk.stoop@vgpparks.eu

All the relevant information with regard to the extraordinary shareholders' meeting, including the prospectus referred to in agenda item 3, as well as the aforementioned proxy forms, are available on the website of the
Company (www.vgpparks.eu) as of 12 September 2013.

The board of directors


Annual results 2011

19 Mar 2012

 • Group debt free1 at year end in respect of bank and shareholder loans
 • > 84,000 m² of new leases signed in 2011 representing € 4.6 million of committed annualised rent income
 • Operating result (before result on portfolio) for the period of € 12.2 million versus € 9.1 million (on a like for like basis2)
 • Net profit for the period of € 12.9 million after impact of VGP CZ I and VGP CZ II transactions
 • 12 projects under construction representing 110,487 m² of future lettable area
 • > 741,000 m² of new land plots already committed to expand land bank and support the future development pipeline, of which 311,000m² were already bought during the second half of 2011
 • Completion of the sale of an 80% equity interest in VGP CZ I and VGP CZ II during 2011
 • Conclusion of a binding agreement with East Capital to sell the newly built logistics property of 40,000 m² located in Tallinn (Estonia) and conclusion of a second agreement with Property Investors Special Opportunities, L.P. (EPISO) for the sale of an 80% equity interest in VGP CZ IV a.s. The aggregated transaction value is in excess of € 30 million
 • The Board of Directors has decided to convene an Extraordinary Shareholders' Meeting3 to propose a further capital reduction in cash of € 15 million (€ 0.81 per share)

[1] On a net debt basis which is measured as: (Outstanding bank debt + shareholder loans) minus cash
[2] VGP CZI and VGP CZ II were de-consolidated during 2011. Therefore for comparative purposes the figures as at 31 December 2010 were amended in order to include VGP CZ I only until16 March 2010 and VGP CZ II until 9 November 2010.
[3] The Extraordinary Shareholders' Meeting is planed to be held on the date as the next General meeting of shareholders i.e. 11 May 2012.

More Information

Annual Results 2010

21 Mar 2011

 • Net profit for the period of EUR 26.4 million (+ EUR 25.2 million)
 • >130,000 m² of new leases signed resulting in a committed annualised rent income of EUR 36.6 million (+ EUR 7.4 million)
 • 98.8% occupancy rate for the Group's property portfolio amounts with the Czech portfolio reaching an occupancy rate of 99.4%
 • 31.5% growth in gross rental income (+ EUR 6.8 million) to EUR 28,6 million
 • 5 new projects completed resulting in a 7.7% growth in total lettable area (+ 41,064 m²)to 576,936 m², 6 new projects under construction
 • 43.7% growth in operating result (before result on portfolio) (+ EUR 7.8 million)to EUR 25.5 million
 • Completion of the sale of an 80% interest in 6 of its 19 VGP parks after year-end,announced by the separate press release of 16 March 2011
More Information

Annual results 2009

04 Mar 2010

VGP achieves record growth

Occupancy rate and rent prices remaining stable
 • 14 new projects completed resulting in a 52.4% growth in total lettable area (+ 184,211m²) to 535,872m²
 • 80.5% growth in gross rental income (+ EUR 9.7 million) to EUR 21.7 million
 • 110.2% growth in operating result (before result on portfolio) (+ EUR 9.3 million) to EUR 17.8 million
 • Committed annualised rent income increased to EUR 29.2 million
 • Net profit for the period of EUR 1.2 million despite a EUR 22.6 million adverse valuation effect on the "historic" property portfolio
More Information

ANNUAL RESULTS 2008

19 Mar 2009

 • 116.6% growth in gross rental income (+ EUR 6.5 million) to EUR 12.0 million
 • Committed annualised rent income increased to EUR 26.5 million (+EUR 11.5 million)
 • 75.0% growth in property portfolio (+ EUR 168.9 million) to EUR 394.0 million
 • 99.1% growth in total lettable area (+ 175,047m²) to 351,661m²
 • Net profit for the period of EUR 28.6 million despite a EUR 10.5 million adverse valuation effect on the historic property portfolio and including a EUR 7.1 million unrealised losses on hedging instruments (as per IAS 39)
 • Earnings per share for the period of EUR 1.54
More Information